Meldingen over misstanden in de uitzendsector leiden zelden tot een resultaat. Van de ruim 4098 meldingen die bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) binnenkwamen, is in 48 gevallen een overtreding aangetroffen.

Dat blijkt uit cijfers over 2018 en 2019 die Pointer (KRO-NCRV) via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft opgevraagd.

Meldingen gaan onder andere over arbeidsuitbuiting, schijnconstructies en illegale tewerkstelling van arbeidsmigranten. Slechts 477 van de ruim 4000 meldingen leidden tot een onderzoek van de inspectie. In 154 gevallen sloot het onderzoek zonder resultaat. Er lopen op dit moment nog 178 onderzoeken.