Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.


Project Adresfraude | VNG Naleving

Het project Adresfraude van het VNG Naleving is gericht op het aanpakken van adres gerelateerde fraude. Uit ervaring blijkt dat een multidisciplinaire en integrale projectmatige aanpak van problemen zoals adresfraude, effectief en efficiënt is. In multidisciplinaire projecten wordt door de projectpartners informatie gedeeld en worden adressen, al dan niet integraal, fysiek bezocht om de feitelijke situatie te checken. Hierdoor worden regelovertreders opgespoord en kan de registratie in de BRP worden aangepast.

> Meer informatie