'We hebben het over criminelen die misbruik maken van mensen die zorg nodig hebben.’ Edward van der Torre, bestuurskundige en criminoloog doet al jaren onderzoek naar verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. Toch raakte het onderzoek naar zorgfraude hem nog volop. Vooral het gemak waarmee zorgcowboys miljoenen verdienen over de rug van kwetsbare burgers heeft hem verbaasd. Gemeenten kunnen – onder meer door betere screening en hogere drempels – een hoop ellende voorkomen. ‘Dit heeft met goede zorg bieden helemaal niets te maken.’

Van der Torre, werkzaam voor het bureau LokaleZaken, schetst een weinig vrolijk beeld in het onderzoeksrapport (Een wereld te winnen | Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet), uitgevoerd in opdracht van VNG Naleving. Hij laat hierin zien hoe zorgfraudeurs te werk gaan en komt met praktische aanbevelingen voor gemeenten. ‘Er is echt een wereld terug te winnen’, aldus Van der Torre.  De aanpak van zorgfraude verdient in de volgende collegeperiode volgens hem hoge prioriteit. ‘Een stroomversnelling is nodig.’

En daar zijn veel gemeenten zich van bewust. Gemeenten zijn geschrokken van verhalen in de media over zorgcowboys die op veel plaatsen in het land ongehinderd hun gang kunnen gaan. De behoefte aan kennis en praktische handvatten bij gemeenten is groot, weet Hennie van Deijck, projectleider Ondermijning en het sociaal domein van Divosa. ‘Aan spannende verhalen geen gebrek, nu is het tijd voor de vertaling naar de praktijk. En dat is complex en het vraagt om nauwe samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein. En het zorgt voor een hoop geploeter in de modder.’

Meer informatie

Het volledige artikel staat op de website van Divosa.