In de Actieweek Ondermijning, die van 5 tot 9 juli 2021 plaatsvond, stond een belangrijke vorm van ondermijnende criminaliteit centraal: spookbewoning. Bij spookbewoning staat een woning ‘op papier’ leeg, maar wordt wel bewoond. Soms zijn de bewoners criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven en het pand gebruiken voor het vervaardigen van drugs of de opslag van wapens of gestolen goederen. Soms worden woningen bewoond door arbeidsmigranten die worden misleid en uitgebuit. 

In totaal zijn 23 adressen in de gemeente Cuijk, die op leegstand staan in de BRP (Basis Registratie Personen), gecontroleerd. De resultaten hiervan zijn als volgt:

  • Op 13 adressen is ook daadwerkelijk geen bewoning geconstateerd en komt de situatie overeen met de BRP.
  • Op 4 adressen zijn arbeidsmigranten woonachtig. Deze adressen worden toegevoegd aan het overzicht Adressen bewoning arbeidsmigranten Cuijk. Op 1 adres lag afval in de tuin dat muizen/ratten aantrekt. De eigenaar zal worden aangeschreven.
  • Op 1 adres woont sinds 2 maanden een gezin. Deze mensen hebben zich nog niet ingeschreven. Aan hen is verzocht dit wel te doen.
  • Op 5 adressen is vermoedelijk wel bewoning aangetroffen. Maar omdat niemand aanwezig was, is onduidelijk wie. Hier zal een vervolgcontrole worden verricht.