De gemeente Leeuwarden gaat actiever gegevens uitwisselen met andere organisaties ter bestrijding van ,,fiscale fraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.’’

Dit hebben burgemeester en wethouders dinsdag bekend gemaakt. Ze treden hiervoor tot de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Hierin werken veel organisaties samen, bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de immigratie- en naturalisatiedienst.


Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Het komt regelmatig voor dat regelovertreders onderwerp zijn van onderzoek door meerdere organisaties in het sociaal domein, zoals UWV, SVB en Belastingdienst. Door samen te werken onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) mogen gegevensbestanden van deze partijen met elkaar worden vergeleken. De VNG biedt u de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u hierbij.

> Meer informatie