Geachte ministers Koolmees en Van Engelshoven,

Met deze brief maken wij, G4, G40, P10, Divosa en VNG, op initiatief van de Twentse gemeenten, onze zorgen over de onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering aan u kenbaar. We zien op diverse plekken in het land dat aanbieders zich nu niet inschrijven op de aanbestedingen van de Onderwijsroute.
We verzoeken u met klem om in gesprek te gaan met de diverse aanbieders om gezamenlijk tot een oplossing te komen die recht doet aan de doelstelling van de nieuwe Wet inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk en zij bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau.