Ledenbrief nummer
Lbr. 18/047

Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2018’ van de Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: model-APV) aan. Een groot aantal artikelen in de model-APV is gewijzigd vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen van gemeenten. Het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of wetstechnisch van aard.

Ook de toelichting is aangepast. Verder brengen wij een aantal actuele zaken onder uw aandacht. Deze hebben (nog) niet geleid tot aanpassing van de model-APV.