Ledenbrief nummer
Lbr. 20/075

In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle Gangs (OMG).

Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op die ertoe strekken uiterlijk vertoon van verboden organisaties, zoals Outlaw Motorcycle Gangs (OMG), in de openbare ruimte te verbieden.

Daarvoor wijzigen wij het artikel over ordeverstoring bij evenementen (artikel 2:26) en voegen wij een artikel aan de Model-APV toe (artikel 2:50a). Laatstgenoemd artikelnummer moet aan de strafbaarstelling in artikel 6:1 worden toegevoegd.

Volledige brief