Geachte leden van de vaste Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid,  

U heeft volgende week de begrotingsbehandeling SZW. Bijgevoegd treft u het position paper aan van de VNG. Hier gaan we in op de volgende acht punten:

 1. Structureel borgen bestaanszekerheid op de lange termijn:
  Rijk: breng landelijk de basis op orde
 2. Borgen Bestaanszekerheid Caribisch Nederland nu en op de lange termijn
  Zekerheid en perspectief nodig voor inwoners Caribisch Nederland
 3. Koopkrachtmaatregelen 2024
  De zorg moet in de basis toegankelijk én betaalbaar zijn voor iedereen
 4. Toegankelijke kinderopvang voor álle kinderen
  In de tussentijd voldoende SMI budget noodzakelijk
 5. Structurele oplossing alleenverdienende huishoudens 
  In de tussentijd pakken gemeenten hun verantwoordelijkheid
 6. Arbeidsmarktinfrastructuur
  Zorg voor structurele middelen en geef rust en duidelijkheid
 7. Leven lang ontwikkelen 
  Investeer structureel en passend in de ontwikkeling van individuen
 8. Inburgering
  De structurele financiële middelen voor de Inburgeringswet zijn ontoereikend voor gemeenten

We hopen dat u onze inbreng mee kunt nemen in de voorbereiding naar het debat volgende week.