Geachte woordvoerders wonen en ruimte van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

U heeft op 27 januari een overleg met de nieuwe minister over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De VNG wil u graag namens gemeenten enkele punten meegeven die voor ons en onze inwoners van belang zijn.