Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

U vergadert woensdag 14 september in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Daar staan veel onderwerpen op de agenda die voor gemeenten van belang zijn. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.