Geachte dames en heren,

Vanochtend was de VNG bijeen in Barneveld voor zijn Algemene Ledenvergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken in het sociaal domein, in het bijzonder de (financiën) van de jeugdzorg. De leden zijn teleurgesteld dat het kabinet niet bereid is gebleken tot een structurele compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg te komen en wordt het bij Voorjaarsnota vrijgemaakte bedrag als een tussenstap gezien. De VNG blijft daarmee de urgentie benadrukken de komende jaren tot die structurele oplossing te komen, niet alleen in termen van geld maar ook in termen van te nemen maatregen door zowel Rijk als gemeenten.

Met het oog op het debat dat u straks om 14.00 uur over Jeugdzorg zult voeren met minister De Jonge, wil ik u informeren over de uitkomsten van de Ledenvergadering.