Ledenbrief nummer

Lbr. 22/043

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In reactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het vorige kabinet voorstellen gedaan om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren. Met het programma Werk aan Uitvoering (WaU) werken rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hier samen aan. Als onderdeel van de aanpak heeft het vorige kabinet vanaf 2021, in ieder geval tot en met 2027, jaarlijks € 150 miljoen extra vrijgemaakt voor het versterken van de gemeentelijke uitvoering aan inwoners in kwetsbare posities (POK-middelen).