Ledenbrief nummer
Lbr. 19/110

Op 1 januari a.s. treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, voor iedereen voor wie verplichte zorg in verband met een psychische stoornis onvermijdelijk is. De wet vervangt de Wet BOPZ. Tegelijk treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking voor onvrijwillige zorg voor personen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Ook die wet heeft – zij het in mindere mate – gevolgen voor de werkpraktijk bij gemeenten.

Bij de start van de nieuwe wet geven we in deze ledenbrief een overzicht van waar we staan: wat is gedaan om de invoering van de wet goed te laten verlopen, waar is informatie te vinden en wat is minimaal nodig om de wet goed uit te voeren.

De bijlagen zijn toegevoegd op 10 januari 2020. Zie: VNG-bericht: 'Wvggz en privacy: publicatie DPIA' (10 januari 2020)

Volledige brief