De VNG heeft een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op de Wvggz gemaakt. De DPIA beschrijft de impact van de nieuwe Wvggz op de privacy van de betrokkenen, en wat gemeenten moeten doen om de privacy te borgen.

De Wvggz gaat over verplichte medische hulp aan mensen in kwetsbare posities. De privacy moet dus goed geregeld zijn. Hieronder de DPIA met bijlage.

Verwijzen naar de DPIA volstaat

Uitvoeren van een DPIA is vanuit de Privacywet verplicht. De DPIA van de VNG is een 'algemene effectbeoordeling'. Dit betekent dat voor alle onderdelen die in de VNG-DPIA zijn beschreven, de gemeente kan volstaan met verwijzen naar deze DPIA en niet meer zelf een beoordeling hoeft te maken.

Meer informatie

De DPIA hoort bij de VNG-ledenbrief van 20 december, zie: