Ledenbrief nummer

Lbr. 19/042

In de ledenbrief van 8 mei jl. informeerden wij u over de inzet van de VNG naar aanleiding van de in de Buitengewone ALV aangenomen motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’.

In de onderhavige ledenbrief informeren wij u over het resultaat van onze recente gesprekken met het kabinet over de tekorten in het sociaal domein. Op basis daarvan legt het VNG bestuur een voorstel aan de ALV voor met een duiding van de door het kabinet genomen besluiten en de afspraken die door de VNG met het kabinet zijn gemaakt.