Geachte dames en heren,

De VNG heeft met belangstelling het gepubliceerde regeerakkoord gelezen. Het is goed dat de vier coalitiepartijen tot een akkoord zijn gekomen en dat er op korte termijn weer een missionair kabinet de regeringsverantwoordelijkheid draagt. Over het akkoord zijn een aantal positieve opmerkingen te maken. De aandacht die wordt geschonken aan de aanpak van maatschappelijke problemen zoals het woningtekort, de klimaatproblematiek, de kansenongelijkheid en de preventieve gezondheidszorg is zeer noodzakelijk en heeft de instemming van gemeenten. Ook is er aandacht voor uitvoerbaarheid van beleid en investeringen in de brede aanpak van ondermijning en criminaliteit, zowel op preventie als repressie. Tenslotte krijgt digitalisering de aandacht die het verdient.