Ledenbrief nummer
Lbr. 17/052

Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn de afgelopen week getroffen door een orkaan die zijn weerga niet kent. In onze ledenbrief informeren wij u over de afspraken die de VNG met het Rode Kruis heeft gemaakt over bijdragen voor het lenigen van de eerste nood, dan wel de wederopbouw.