U behandelt in de week van 17 november de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt uw aandacht voor vijf gemeentelijke aandachtspunten.

 1. Maximumsnelheid 30km/uur binnen de bebouwde kom.
  Snelheidsverlaging draagt bij aan verkeersveiligheid bebouwde kom
 2. Verkeersveiligheid
  Vul de investeringsimpuls voor 2024/2025 weer aan om het aantal slachtoffers structureel te verminderen.
 3. Mobiliteitsfonds
  Maak de omslag van investeren op modaliteit naar gebiedsgericht maatwerk waarbij in de regio samen de beste oplossing wordt bepaald.
 4. Bodem en ondergrond
  Zorg voor voldoende middelen voor de aanpak van de bodemopgaven door gemeenten en geef ze garanties naar de toekomst, borg bodemdaling in nationaal beleid.
 5. Zwerfafval
  Pak het gebruik van single-use plastics stevig aan door nu maatregelen te treffen.