Met de voorliggende Spreidingswet gaan we de doelstellingen van de wet  niet realiseren. Het verdeelsysteem is ingewikkeld en zorgt voor een perverse prikkel. Er ontbreken concrete handvatten om kleinschalige opvang mogelijk te maken. We hebben suggesties voor verbeteringen van de wet uitgewerkt in een position paper.