Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

U hebt de VNG verzocht een position paper op te stellen over het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (hierna: WMEBV) en daarbij in te gaan op de impact van het wetsvoorstel voor bestuursorganen, burgers en bedrijven en eventuele kanttekeningen bij het wetsvoorstel. Graag voldoen wij aan dit verzoek en berichten u als volgt.