Geachte dames en heren,

Maandag 14 november behandelt u het onderdeel Cultuur van begroting OCW (36 200 VIII) met staatssecretaris Uslu. De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Compensatie energierekening culturele instellingen vergt aanvullend budget buiten de cultuurbegroting;
  2. Bibliotheken – Gemeenten verwelkomen het extra budget maar willen geëxpliciteerd zien wat de zorgplicht behelst; 
  3. Fair Pay door medeoverheden – Gemeenten kunnen het voorbeeld van de staatssecretaris slechts volgen als zij, net zoals op de rijksbegroting, aanvullend budget voor ontvangen: 70 miljoen;
  4. Archeologie: eens met staatssecretaris om te focussen op het borgen van de archeologische functie niet op de invulling daarvan;
  5. Basisinfrastructuur (BIS): De VNG kan zich vinden in het besluit van de staatssecretaris om de  BIS niet te verlengen, vanwege het behoud van beleidsvrijheid van gemeenten en nieuwe instroom.