Ledenbrief nummer

Lbr. 19/004

Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Eén modelverordening voor raads- en commissieleden en één modelregeling voor het college.

Er is gekozen voor twee regelingen omdat in de wet – het Rechtspositiebesluit-  ieder bestuursorgaan haar eigen regelruimte heeft gekregen bij bepaalde regelingen.