Ledenbrief nummer
Lbr. 15/024

Gemeenten (en zorgaanbieders) zijn verplicht om aan te tonen dat alle financiële handelingen rechtmatig hebben plaatsgevonden. De accountant doet in de accountantsverklaring bij de jaarrekening een formele uitspraak over de rechtmatigheid van de uitvoering.
Door de grote veranderingen als gevolg van de decentralisaties lopen veel gemeenten en zorgaanbieders het risico dat ze iet kunnen voldoen aan de rechtmatigheidsvereisten.

De Wmo 2015 en de Jeugdwet laten veel ruimte voor gemeenten om de rechtmatigheidseisen zelf te formuleren via de gemeentelijke verordening en de contracten met de zorgaanbieders.
Om u te helpen de rechtmatigheidsvereisten voor uw eigen gemeente te verduidelijken ontvangt u hierbij de ‘Modeloplegger Rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet’.

De VNG raadt de gemeenten dringend aan om, op basis van de modeloplegger, waar nodig nadere afspraken te maken met uw zorgaanbieders over de rechtmatigheidsvereisten aan de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.