Ledenbrief nummer
Lbr. 17/036

In april hebben wij alle gemeenten opgeroepen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 juni van dit jaar een overeenkomst te sluiten met stichting De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting AKJ vanaf 2018. Niet alle gemeenten zijn in staat gebleken om de datum van 1 juni te halen.

Met waardering voor de ongeveer 250 gemeenten die de overeenkomst tijdig hebben ondertekend heeft het kabinet niettemin besloten dat de verantwoordelijkheid voor de financiering van de drie voorzieningen vanaf 2018 bij het Rijk komt te liggen. Belangrijke overwegingen daarbij waren dat – ondanks een garantstelling door het VNG-bestuur –de continuïteit van de dienstverlening van de instellingen volgens het kabinet in gevaar dreigde te komen, de administratieve lastendruk onevenredig hoog was en een grote meerderheid van de gemeenten de voorkeur geeft aan collectieve financiering.

Het besluit van het kabinet betekent dat u, als uw gemeente nog geen overeenkomst met de instellingen heeft getekend, dat niet alsnog hoeft te doen.