Geachte dames en heren,

Woensdag 7 juli debatteert u met minister Koolmees over Arbeidsmigratie. Voor gemeenten is het van het grootste belang dat de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, de Commissie Roemer, met spoed worden uitgevoerd. Zoals we al aangaven bij onze inbreng voor het debat over Arbeidsmigratie van 2 februari, is voor ons het registreren van het verblijfadres van arbeidsmigranten cruciaal. Gemeenten kunnen alleen handelen als ze weten welke arbeidsmigranten bij hen verblijven. De gemeentelijke aanpak staat of valt met zicht op arbeidsmigratie. De problematiek rondom registratie van arbeidsmigranten werkt door in misstanden op allerlei andere terreinen. Het is daarom cruciaal dat de feitelijke verblijfplaats van arbeidsmigranten zo snel als mogelijk wordt geregistreerd.