Geachte dames en heren,

Op 5 februari debatteert u over Inburgering en Integratie. Per 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringstelsel van kracht worden. Wij, VNG en Divosa, steunen de hoofdlijn en ambitie van de nieuwe wet: meer nieuwkomers participeren sneller. Echter, zonder voldoende middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren. Het is nodig dat de financiƫle en inhoudelijke knelpunten snel worden opgelost, zodat gemeenten op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken. Deze punten hebben wij herhaaldelijk al gemaakt, in onze reactie op de conceptwet in september en ons persbericht van 12 november. Wij hopen op korte termijn hierover bestuurlijk in overleg te kunnen met de minister.