De huidige conceptwet Inburgering is voor gemeenten bijna onuitvoerbaar. Dit is teleurstellend omdat gemeenten het doel van de wet - inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig mee laten doen in de samenleving - toejuichen. 

De VNG reageert in een brief aan minister Koolmees op het wetsvoorstel Inburgering 2021.

Ontbreken regierol

In het concept wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om inburgering uit te voeren. Een duidelijke regierol ontbreekt echter. Er wordt gekozen voor een onduidelijke en onlogische rolverdeling over een groot aantal partijen en een sterke sturing vanuit het Rijk.

De optelsom aan bepalingen maakt het stelsel complex en bewerkelijk. Gemeenten kunnen daardoor de beoogde kwaliteit, maatwerk en integraliteit niet leveren. 

Financiële kader

Daarnaast is het nog niet duidelijk of de ambities van het stelsel in balans zijn met het financiële kader. Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen. Momenteel worden de financiële gevolgen middels veldonderzoek en een analyse van het CPB in kaart gebracht. 

Op basis van de uitkomsten volgt nader overleg over de betaalbaarheid van het stelsel.

Meer informatie