Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en voorzitter VNG-commissie PSI:

'We hebben in gezamenlijkheid dit kostenonderzoek gedaan omdat we willen staan voor het succes van het stelsel. Nu is het aan het ministerie van SZW om voldoende middelen uit te trekken. Als dat niet gebeurt, zullen wij als gemeenten de wet niet uitvoeren.’

Regie naar gemeenten

Minister Koolmees heeft voor de zomer het wetsvoorstel inburgering ter consultatie voorgelegd. Gemeenten staan volledig achter het doel van dit nieuwe inburgeringsstelsel: inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee laten doen in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk.

In onze reactie op de consultatie schreven we al aan de minister dat we zorgen hebben over de inrichting en financiering van dit stelsel. De inrichting kan een stuk eenvoudiger, door de regie echt bij gemeenten te beleggen en minder te sturen vanuit het Rijk.

Ook de financiering baarde ons zorgen en deze zorg is nu helaas bevestigd: een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én het ministerie van SZW, heeft uitgewezen dat er structureel 42 miljoen euro meer nodig is dan SZW wil uittrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

kosten inburgering

Meer informatie over het onderzoek

Een goede doorrekening van de plannen is voor gemeenten cruciaal. In een tijd waarin gemeenten te kampen hebben met financiële tekorten, is er geen ruimte voor een nieuwe financiële tegenvaller. Daarom heeft de VNG lang bij SZW aangedrongen op onafhankelijk onderzoek. Uiteindelijk heeft SZW hiermee ingestemd en is gekozen voor een veldonderzoek, uitgevoerd door AEF.

Op basis van een omvangrijke uitvraag onder gemeenten, waarbij door AEF kritisch is gekeken wat écht nodig is, is in kaart gebracht wat er minimaal nodig is: structureel 197 miljoen en incidenteel tussen de 36,5 en 56,5 miljoen. De kosten van ICT en lagere regelgeving moeten nog worden doorgerekend. 

Analyse CPB

Daarnaast is door het CPB een onafhankelijke toets uitgevoerd van de te verwachten gemeentelijke kosten van het nieuwe stelsel. Deze is deels gebaseerd op het AEF onderzoek en deels op de door SZW afgegeven ramingen. Het CPB publiceert dit onderzoek op een later moment. De voorlopige uitkomsten ervan onderschrijven onze conclusie dat SZW onvoldoende middelen vrijmaakt.

Meer informatie