Geachte dames en heren,

Woensdag 7 juli debatteert u met het kabinet over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend Onrecht. Eerder, op 18 januari, heeft u onze visie daarop ontvangen.

Volledige brief