Geachte dames en heren,

Op 11 november debatteert met minister De Jonge over Langer Thuis, Dementiezorg, PGB, Wijkverpleging en Wmo. De VNG vraagt uw aandacht voor drie onderwerpen:

1. Wmo: Gemeenten moeten gecompenseerd worden voor de kosten die zij hebben moeten maken en nog steeds moeten maken als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief in de Wmo. De uitkomsten van de tweede monitorrapportage abonnementstarief Wmo zijn helder. Het gaat voor ons om de periode 2019-2021. Bij geen volledige compensatie ziet de VNG zich genoodzaakt ingrijpende stappen te zetten om de uitgaven te beheersen. Zie in de bijlage onze brief van 23 oktober.

2. PGB: De uitrol van PGB 2.0 blijkt complex. Daarom is voor fasering gekozen, waarbij gemeenten in 2022 aan de beurt zijn. Deel van de complexiteit zit hem in het goed borgen van de privacy van budgethouders in het systeem.

3. Langer thuis: erken dat gemeenten het voortouw hebben op het gebied van wonen en zorg.