Ledenbrief nummer

Lbr. 20/095

De VNG-handreiking 'Leegstand te lijf uit 2011' is geheel herzien. De VNG heeft een nieuwe Model Leegstandverordening opgesteld (zie bijlage). De modelverordening is vooral wetgevingstechnisch en tekstueel gewijzigd ten opzichte van het model uit 2011. De huidige modelverordening uit 2011 wordt gearchiveerd.