De ambitie die het kabinet in het regeerakkoord toont om de schuldenproblematiek aan te pakken is indrukwekkend. Dat geldt ook voor de inzet die staatssecretaris Van Ark toont. Zij vindt in Divosa, Sociaal Werk Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Landelijke Cliëntenraad en de NVVK gemotiveerde medestanders.
Onze betrokkenheid blijkt ook uit de initiatieven die ministerie en ondergetekenden ondernemen om schulden te bestrijden en inwoners beter van dienst te zijn.