Ledenbrief nummer

Lbr. 19/033

Hierbij leggen wij u de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) voor ter besluitvorming. De ALV wordt gevraagd de VWO voor leden verbindend te verklaren. Tijdens de BALV van 30 november 2018 hebben de leden van de VNG ingestemd met het proces standaardverklaring. Met de besluitvorming in de ALV van 5 juni wordt voldaan aan vereiste ledenconsultatie in het proces standaardverklaring.

Gemeenten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht een VWO af te sluiten met alle opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. De VWO bevat een eenduidig pakket aan afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten als opdrachtgever en hun opdrachtnemers (ICT-leveranciers of partijen die diensten leveren).

Met de vaststelling van een eigen VWO kiezen wij als gemeenten voor uniforme afspraken over het verwerken van persoonsgegevens. Deze standaard is ontwikkeld door én voor gemeenten, in overleg met landelijke leveranciers. Uit een consultatie langs gemeenten in Nederland bleek dat veel gemeenten in een impasse zaten en daarmee niet aan de AVG voldoen. De standaard VWO lost dit probleem voor alle gemeenten in een keer op.

Zowel het College van Dienstverleningszaken als het bestuur van de VNG adviseren om de standaard verbindend te verklaren per 1 januari 2020. Tot aan deze datum geldt het principe van 'pas-toe-of-leg-uit'. In de ledenbrief geven wij een toelichting op de totstandkoming, het beheer en het monitoren van de bijgevoegde standaard VWO.

Update 20-3-2023

De verwerkersovereenkomst in de bijlage is inmiddels verouderd. Hier vindt u de nieuwe Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten.