Ledenbrief nummer
Lbr. 14/080

Hierbij presenteren wij u een geactualiseerde versie van de Modelverordening jeugdhulp.
In april van dit jaar heeft u de Modelverordening jeugdhulp van ons ontvangen, met een uitgebreide ledenbrief. De modelverordening is goed gevallen en bleek voor veel gemeenten een hulp bij het opstellen van een gemeentelijke verordening.

Op zes regionale bijeenkomsten in juli en september hebben 500 juristen en beleidsmedewerkers de modelverordening bediscussieerd en informatie uitgewisseld. Daarnaast zijn vragen, opmerkingen en tips binnengekomen via ons Informatiecentrum, VNG Forum Gemeenterecht en het Ondersteunings Team Decentralisaties (OTD).

Dit heeft geleid tot een aanpassing van de modelverordening op enkele onderdelen. In deze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe en treft u een geactualiseerde implementatiehandleiding aan. Ook informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het decentralisatieproces van de jeugdhulp en wat er van u verwacht wordt. Tenslotte bieden wij een overzicht van veelgestelde vragen (en antwoorden). (www.vng.nl/modelverordeningjeugdhulp)

NB: De modelverordening vindt u op de Kennisbank Decentrale Regelgeving (Kder)