Geachte heer Licher,

Op 10 november 2023 heeft u de VNG de Wijzigingsregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed derde tranche ter consultatie voorgelegd. Wij maken graag gebruik van deze consultatie. In deze brief kunt u onze inhoudelijke reactie vinden. Deze hebben wij opgesteld in afstemming met onze leden.