De VNG heeft in haar consultatiereactie over de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraine (Tw Oek) aandacht gevraagd voor het toenemend aantal uitvoeringsproblemen bij gemeenten.