De VNG heeft het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van een centrale voorziening voor de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart alsmede enige andere wijzigingen ontvangen.

Met deze brief geven wij onze reactie op het voorstel.