Ledenbrief nummer

Lbr. 18/044

De model Archiefverordening 2017 is aangepast naar aanleiding van suggesties die zijn ontvangen van gemeenten, het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) en de Brancheorganisatie Archiefinstellingen Nederland (BRAIN).

De aanpassingen gaan over het verduidelijken van het arrangement voor het toezicht op de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden in gevallen waarbij geen archivaris is benoemd en de opname van particuliere archieven in de archiefbewaarplaats.

Daarnaast is de Model Archiefverordening 2017 geactualiseerd in verband met het afsluiten van het toezichtdomein op Waarstaatjegemeente.nl.

In onze ledenbrief staan de aanpassingen per artikel gerubriceerd.