Ledenbrief nummer

Lbr. 19/048

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Belangrijkste wijziging is dat de verwijzing naar de set kwaliteitscriteria 2.1 wordt vervangen door een verwijzing naar de geactualiseerde set 2.2. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de mogelijke aanpassing van uw Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De vernieuwde set vindt u op onze website. Dit kan gevolgen hebben voor uw verordening en de kwaliteitseisen die u lokaal heeft opgesteld. In deze brief lichten wij toe waarom de modelverordening wordt aangepast, wat deze veranderingen van de kwaliteitscriteria zijn en welke gevolgen dit kan hebben voor uw gemeente.