Nieuws
20 april 2023
Brief aan kabinet
De VNG vraagt minister Van Gennip en Staatssecretaris Van der Burg om het mogelijk te maken dat asielzoekers tijdens hun procedure aan het werk kunnen en de belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. Het verbeteren van de mogelijkheden voor taal, werk en dagbesteding tijdens de asielprocedure werpt, naast een...
Fruitteler en arbeidsmigrant plukt aardbeien en doet ze in een plastic bakje
Factsheet
De VNG en het rijk hebben een overzicht met contactmogelijkheden gemaakt van de loketten waar gemeenten met vragen terecht kunnen en van websites waar informatie staat over asielopvang, huisvesting statushouders en opvang Oekraïners.
Asielzoekers
25 januari 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Burg, Op 18 juli 2022 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpassing van de doelgroep die valt onder de richtlijn tijdelijke bescherming1. U schrijft dat u op basis van signalen van de veiligheidsregio’s, gemeenten en de IND heeft besloten dat derdelanders met een tijdelijke...
3 mensen lopen bij AZC
24 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 30 november debatteert u met de ministers Dijkgraaf en Wiersma over onderwijs aan vluchtelingen in het po/vo/mbo/ho. Vanuit de VNG hebben we behoefte aan visie: Op onderwijs aan vluchtelingenkinderen Op taalonderwijs aan volwassen Oekraïners
asielzoekerskind aan een tafel met de juf
17 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/054
Geachte leden van college en gemeenteraad, De zorgen over de opvang van asielzoekers blijven onverminderd groot. Door een tekort aan opvangplekken en aan menskracht bij betrokken uitvoeringsorganisaties, blijft de situatie in Ter Apel uiterst moeilijk. En er is nog geen zicht op oplossingen voor de korte termijn en structureel voor...
Asielboot ligt aan de waterkant in Gouda