25 januari 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Burg, Op 18 juli 2022 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpassing van de doelgroep die valt onder de richtlijn tijdelijke bescherming1. U schrijft dat u op basis van signalen van de veiligheidsregio’s, gemeenten en de IND heeft besloten dat derdelanders met een tijdelijke...
24 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 30 november debatteert u met de ministers Dijkgraaf en Wiersma over onderwijs aan vluchtelingen in het po/vo/mbo/ho. Vanuit de VNG hebben we behoefte aan visie: Op onderwijs aan vluchtelingenkinderen Op taalonderwijs aan volwassen Oekraïners
17 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/054
Geachte leden van college en gemeenteraad, De zorgen over de opvang van asielzoekers blijven onverminderd groot. Door een tekort aan opvangplekken en aan menskracht bij betrokken uitvoeringsorganisaties, blijft de situatie in Ter Apel uiterst moeilijk. En er is nog geen zicht op oplossingen voor de korte termijn en structureel voor...
Handreiking
Gemeenten kampen met vragen over vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland komen te overlijden. De betrokken medewerkers en vrijwilligers in de gemeentelijke opvang en inwoners die vluchtelingen particulier opvangen zijn vaak op zoek naar duidelijkheid over regels, mogelijkheden, rituelen en gebruiken en hoe het organiseren van een afscheid in z’n...
Overig
Per 19 juli 2022 is het beleid omtrent derdelanders uit Oekraïne aangescherpt. Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning (niet zijnde een tijdelijke vergunning internationale of nationale bescherming) vallen per deze datum niet meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming en hebben dus niet langer recht op opvang en voorzieningen in Nederland. Deze...