De VNG vraagt minister Van Gennip en Staatssecretaris Van der Burg om het mogelijk te maken dat asielzoekers tijdens hun procedure aan het werk kunnen en de belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. Het verbeteren van de mogelijkheden voor taal, werk en dagbesteding tijdens de asielprocedure werpt, naast een soepelere inburgering, op meerdere onderdelen zijn vruchten af. Voor de asielzoeker zelf als het gaat om het vergroten van het persoonlijk welzijn, de waardering die men krijgt voor de verrichte werkzaamheden en dat ze daadwerkelijk mee kunnen doen in Nederland. Dit werkt bevorderlijk voor de kansen op een goede landing in de samenleving. Het draagt ook positief bij aan het maatschappelijk draagvlak om opvang te bieden aan asielzoekers. En het levert een bijdrage aan het opheffen van het tekort op de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben hier reeds positieve ervaringen opgedaan met ontheemden uit Oekraine.