Ledenbrief nummer

Lbr. 23/034

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In maart jl. is door het kabinet besloten dat de toepassing van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor “derdelanders” onder de ontheemden uit Oekraïne, verlengd wordt tot 4 september aanstaande. De VNG heeft het rijk gevraagd om tijdig te werken aan een uitvoerbare aanpak om de uitstroom van derdelanders uit de gemeentelijke opvang vorm te geven. Deze aanpak heeft lang op zich laten wachten en is tot op heden op onderdelen nog onduidelijk waardoor derdelanders en gemeenten in een onzekere positie verkeren. In deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en de inzet van de VNG.