9 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 14 november behandelt u het onderdeel Cultuur van begroting OCW (36 200 VIII) met staatssecretaris Uslu. De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Compensatie energierekening culturele instellingen vergt aanvullend budget buiten de cultuurbegroting; Bibliotheken – Gemeenten verwelkomen het extra budget maar willen geëxpliciteerd...
Handreiking
Door de coronacrisis is de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft daardoor veel schade opgelopen. Met deze informatiegids willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur. De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante...
Overig
Cultuur heeft voor inwoners een enorm samenbindende en vormende betekenis. Hoe kunt u als raadslid sturen op het brede aanbod van cultuur (waaronder bibliotheken) en de omgang met cultureel erfgoed? Lees de Raadgever Cultuur, bibliotheken en erfgoed
Handreiking
Deze handreiking bevat een toelichting op de toepassing van het coronatoegangsbewijs in dorpshuizen, buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang. Bekijk de handreiking (rijksoverheid.nl)
7 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 14 juni debatteert u met minister van Engelshoven over cultuur en corona. Vanuit de VNG willen we drie zaken onder uw aandacht brengen: Steunmaatregelen via gemeenten hebben effect gehad; Heb oog voor de culturele sector in het openingsplan; Taskforce Stedelijke Cultuurregio – betrek VNG om...