Nieuws
26 mei 2023
Brief aan kabinet
Eerder dit jaar publiceerde de Raad voor Cultuur hun advies over de aanvraag- en beoordelingsprocedure van de Culturele basisinfrastructuur over de periode 2025-2028 (BIS 2025-2028). Ter voorbereiding van de Uitgangspuntenbrief Cultuur 2025-2028 die de staatssecretaris binnenkort aan de Tweede Kamer toestuurt, geven wij onze reactie.
9 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 14 november behandelt u het onderdeel Cultuur van begroting OCW (36 200 VIII) met staatssecretaris Uslu. De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Compensatie energierekening culturele instellingen vergt aanvullend budget buiten de cultuurbegroting; Bibliotheken – Gemeenten verwelkomen het extra budget maar willen geëxpliciteerd...
meisje in bibliotheek
Handreiking
Door de coronacrisis is de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft daardoor veel schade opgelopen. Met deze informatiegids willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur. De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante...
meisje in bibliotheek
Overig
Cultuur heeft voor inwoners een enorm samenbindende en vormende betekenis. Hoe kunt u als raadslid sturen op het brede aanbod van cultuur (waaronder bibliotheken) en de omgang met cultureel erfgoed? Lees de Raadgever Cultuur, bibliotheken en erfgoed
meisje in bibliotheek
Handreiking
Deze handreiking bevat een toelichting op de toepassing van het coronatoegangsbewijs in dorpshuizen, buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang. Bekijk de handreiking (rijksoverheid.nl)
gezelschap aan de koffie