24 april 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 28 april behandelt u de plannen van minister van Engelshoven voor de aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis.
19 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/059
In verband met de indexering van uw subsidies/bekostiging informeren wij u in deze brief over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk; Jeugdzorg; Openbare Bibliotheken; Kunsteducatie (privaat en publiek). Wij memoreren tevens bijzonderheden in enkele andere Cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen welzijn en...
21 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 20 juni sprak de VNG bij monde van Sjoerd Feitsma, voorzitter van onze bestuurlijke delegatie cultuur en media, tijdens uw rondetafelgesprek over de uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024. Dit betrof desgevraagd de onderwerpen structuurverandering en arbeidsmarkt. Gelet op het AO van 27 juni volgt thans de meer...
17 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/038
Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van de loonkosten in de vier Cao- sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (vanaf medio 2017 Sociaal Werk geheten), Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken plus Kunsteducatie. Het gaat in de brief om de loonkosten-ontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 met een terugblik op...
Overig
Werkdocument van het ministerie van OCW over hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uit ziet. Bijlage: Factsheet stedelijke en regionale cultuurprofielen (word)
Overig
‘De Waarde van Pop 2.0: De maatschappelijke betekenis van popmuziek’ is een geactualiseerde handreiking voor wethouders, raadsleden en ambtenaren. Het stuk geeft achtergronden en handvatten voor popbeleid waar burgers, muzikanten en de horeca van kunnen profiteren. De handreiking werd donderdag 18 januari gepresenteerd bij het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen...