12 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/057
De VNG en de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Overheid en CNV Overheid hebben op 17 mei 2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (Bijlage 1). Eerdergenoemde organisaties leggen het akkoord met een positief advies voor aan de respectievelijke achterbannen.
8 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/019
De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben op 20 april 2020 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW) 2020. Met deze ledenbrief vraagt de VNG uw mening over het bereikte resultaat. Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging, waarin wij u vragen of u instemt...
9 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/052
De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben op 28 juni 2019 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW) 2019. Met deze ledenbrief vraagt de VNG uw mening over het bereikte resultaat. Het reactieformulier, dat alleen naar de gemeentesecretaris is verzonden, bevat ruimte om...
Factsheet
Het Kennisdocument Beschut werk in de Prticipatiewet geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument Beschut werk uit de Participatiewet. De vragen zijn geactualiseerd vanwege alle wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid. Het kennisdocument is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving...
18 januari 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/002 CvA/LOGA 16/01
De VNG en vertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Overheid bereikten 22 december 2015 een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. De VNG legt nu het akkoord met een positief advies voor aan haar leden. Gemeenten kunnen tot 24 februari 12.00 uur reageren. Met deze ledenraadpleging vraagt...
13 oktober 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/078
De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (SW) zijn vastgelopen. De Kamer Inclusieve Arbeid van het College voor Arbeidszaken heeft gemeenten via een brief geïnformeerd over het vastlopen van de onderhandelingen. Ondanks een bod van de VNG met inhoudelijke voorstellen en een loonbod hebben...