Ledenbrief nummer

Lbr. 20/019

De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben op 20 april 2020 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW) 2020.
Met deze ledenbrief vraagt de VNG uw mening over het bereikte resultaat.
Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging, waarin wij u vragen of u instemt met het bereikte resultaat. Voor deze ledenraadpleging gelden de volgende spelregels:

  • Het gaat om een gewogen stemming, waarin iedere gemeente één stem per 1.000 inwoners heeft met een maximum van 75 stemmen. Dit is gelijk aan de weging van stemmen in de ALV.
  • Voor de deelname aan de ledenraadpleging wordt een quorum gehanteerd van 50% van het totale gewogen aantal stemmen van de leden.
  • De uitslag van de ledenraadpleging is niet bindend.
  • De ‘wie zwijgt stemt toe regel’ is vervallen. Leden die niet reageren op de ledenraadpleging worden dus niet langer als voorstemmer beschouwd.

Het reactieformulier voor de ledenraadpleging sturen wij samen met de ledenbrief naar de gemeentesecretaris. Op het reactieformulier staat hoe dit kan worden teruggestuurd. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal.”