Handreiking
Helaas is het aantal leerlingen dat thuiszit licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De VNG heeft in 2016 het pact ondertekend dat er per 1 januari 2020 geen leerling meer dan 3 maanden thuiszat zonder een passend onderwijsaanbod. Wij blijven ons hard maken om dit complexe, maar maatschappelijk probleem...
18 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Engelshoven, Op 19 december jl. voerden wij met u bestuurlijk overleg naar aanleiding van de ‘Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid 2020-2024’ van 9 september 2019. Daarbij is tot onze verrassing gebleken dat u volhardt in het structureel niet indexeren van de specifieke uitkering educatie 2019 op basis van de...
Overig
Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak. Meer info in ons nieuwsbericht.
Overig
Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak. De scan is een kennis- en...
Position paper
Dit 'Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' is op 27 november 2017 ondertekend op de Jongvolwassenentop in Utrecht. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in zorg, onderwijs en bedrijfsleven spreken gezamenlijk af deze jongeren beter te ondersteunen. Zie ook het VNG nieuwsbericht
Handreiking
De ministeries van OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG ondertekenden in juni 2016 het Thuiszitterspact. Onderdeel daarvan is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Hoe realiseer je die en welke doelen dient het? Dat staat in de handreiking 'Doorzettingsmacht organiseren'. In de handreiking staat veel informatie over de doorzettingsmacht, bestuurlijke afspraken, veiligheid...