Organisatie
Thuiszitterspact
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

De ministeries van OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG ondertekenden in juni 2016 het Thuiszitterspact. Onderdeel daarvan is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Hoe realiseer je die en welke doelen dient het? Dat staat in de handreiking 'Doorzettingsmacht organiseren'. 

In de handreiking staat veel informatie over de doorzettingsmacht, bestuurlijke afspraken, veiligheid, verbinding onderwijs en jeugdhulp, aandachtspunten en aanbevelingen. U leest ook over het werken met scenario's. En in de handreiking staat tevens waarom u ruzie maken met ouders moet voorkomen.