Organisatie
G4
Publicatie soort
Position paper
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2017

Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben samen met acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs concrete afspraken gemaakt om de thuiszittersproblemen aan te pakken. De afspraken zijn een regionale vertaling van het in 2016 gesloten landelijke thuiszitterspact en moeten er voor zorgen dat de landelijke afspraken ook regionaal hun vertaling krijgen