20 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/022
Met deze brief informeren wij u over de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen. In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in dit akkoord gaan over de beperking van de stijging van de kosten, het vergroten...
15 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/038
Met deze brief informeren wij u over de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen. In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in dit akkoord gaan over de beperking van de stijging van de kosten, het vergroten...
24 mei 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/023
Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt over de beperking van de kostenstijging, het vergroten van de kwaliteit (professionaliteit) en het verminderen van de kwetsbaarheid in de waterketen? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in...
30 mei 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/031
Met deze brief informeren wij u over de voortgang en het resultaat van de regionale samenwerking in de waterketen. In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in dit akkoord gaan over de beperking van de stijging van de kosten, het vergroten...
Position paper
De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de effecten van geneesmiddelgebruik op het water. Ook in Nederland zijn risico’s voor de waterkwaliteit te verwachten. In deze paper schetsen we het probleem van de resten van geneesmiddelen in water.
Position paper
Visie van gemeenten waarin de uitgangspunten en de rollen van gemeenten staan op weg naar klimaatbestendige gemeenten.